Vi ønsker dere en riktig god jul!

21.12.2023 | Tekst: Line M. Rygh
2023 er snart historie og vi legger bak oss et nytt annerledes år. Alle år er spesielle, men 2023 vil nok for mange ses tilbake på som et år med mye fokus på renter, økte kostnader og endringer som har vært vanskelig å spå.

Utfordringene har vært ulike, hvor prisstigning, kompetanseknapphet, strømpriser og varetilgang har vært noen kritiske faktorer. Noen har opplevd eventyrlig vekst og utvikling, mens andre er i krise. Vi har både lært og erfart at det som var riktig i går, nødvendigvis ikke er riktig i dag. Alle må tåle konstante endringer og vi vet det er lys i tunellen.

For oss i Næringsforeningen har det vært et år fullt av gode og mindre gode utfordringer. Vi har samlet medlemmene våre både her og der, og sett at den gode dialogen og nettverksbyggingen mellom medlemmene. Samtidig ser vi bedrifter som sliter, et samfunn som har store utfordringer og et verdensbilde som påvirker oss på flere og flere måter.

Gjennom “Plassen vår” og NÆRINGSRIKT har vi sett at vår kommune er veldig attraktiv både å bo og arbeide i, men også å drive næring. Det krever mye av oss å følge utviklingen fremover. Fremtidig utvikling og vekst må sikres i kommuneplan, næringsplan og budsjettene fremover.

Vi gleder oss til å ta fatt på 2024! Her skal vi utfordre, påvirke, bidra og delta i å bygge et sterkt næringsliv lokalt, regionalt og nasjonalt. Sammen skal vi gjøre vårt ytterste for å være gode samarbeid- og sparringspartnere, nettverksbyggere og gode støttespillere på alle områder.

 

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen

Styret i Næringsforeningen og Daglig leder

Les flere nyheter