Vinneren av årets bedrift 2023!

20.02.2024 | Tekst: Line M. Rygh
Årets bedrift er nå klar og juryen har enes om hvem som er vinner for 2023.
De har lyttet til innbyggerne sine nominasjoner og deres stemmer i finalen, diskutert grundig og på årsmøtet i februar ble prisen delt ut. 
Næringsforeningen er utrolig glade for å se det engasjementet som denne prisen skaper, iver etter å hedre næringslivet og stoltheten både innbygger og drivere/ansatte i de ulike bedriftene viser.
 
Juryens begrunnelse for årets vinner:
Årets vinner blir sett på som en hjørnestensbedrift i vår kommune. De har stort fokus på utvikling, nytenking og stadig å finne nye og bedre løsninger.
 
Denne bedriften har ikke bare skapt arbeidsplasser, men også inspirert andre til å følge sine drømmer. Dere viser at med hardt arbeid, kontinuerlig utvikling og kreativitet kan man oppnå store ting og bidra i generasjoner.

De har en sterk posisjon i sitt marked og driver godt selv om markedet er tøffere.
 
Vinneren tjener penger og driver lønnsomt, det har de gjort i flere år. Vinneren er dyktige på å ta inn ungdom og lar ansatte vokse med både ansvar og kompetanse. Det er ikke bare i teorien man kan bli leder, men også i praksis.
 
Vinneren har et høyt samfunnsengasjement, bidrar til lag/foreninger og andre viktige prosjekter for kommunens innbyggere. Vinneren er en tradisjonell industribedrift, men er godt rigget for fremtiden. De bidrar virkelig med å sette Holmestrand på kartet som en industrikommune.
 
Folket og juryen tar talt.. Speira Holmestrand er ÅRETS bedrift 2023.

Les flere nyheter